Lisens sesongen 2013

I kveld skal alle klubbens medlemmer ha mottatt en mail fra NAIF om betaling av lisens for 2013.
Har du planer om å delta på en eller flere NC eller NM må man ha betalt lisens.

Bærum Frisbeeklubb - Oslo President Cup 2011«Lisens og forsikring. Alle våre idretter i NAIF, amerikansk fotball, cheerleading, disksport og lacrosse, har lisensordninger for sine utøvere, trenere og dommere. Hver av idrettene har ulike regler for hvem som skal løse lisens.
Lisens er en kontingent til forbundet, for å få delta i organisert aktivitet som konkurranser og turneringer i regi av forbundet. I lisensen ligger det en forsikringsordning for skader som oppstår når man driver idretten sin.

Barn til og med 12 år er dekket av Barneidrettsforsikringen til NIF (Norges Idrettsforbund) inntil den dagen de fyller 13 år. Mer informasjon her.
Unntak: De som fyller 13 år i konkurranseåret, og skal delta på juniorlag i cheerleadingkonkurranser (NM m.fl.), skal løse lisens. Utøvere på pee wee-lag i cheerleading, trenger ikke løse lisens.

Det er hver enkelt klubbs ansvar å registrere sine utøvere med riktig lisens – og hver enkelt utøvers ansvar å betale lisensen. Lisens må være betalt før man kan delta i serie, mesterskap, NM eller andre arrangementer i regi av forbundet. Lisenskontroll blir gjennomført før arrangementer for de ulike idrettene.
Ta kontakt med din klubb, dersom du har spørsmål om lisens.
Det er også svært viktig at din klubb har rett kontaktinformasjon til deg, som adresse og mailadresse.»

 

Det går fort til vi sees på årets første NC som går av stabelen i Bergen 20.-21. april.
Kan opplyse at det var T-skjortevær i Bergen i fjor….

Mer om lisensen kan leses her
http://www.amerikanskeidretter.no/lisensogforsikring/Sider/default.aspx