Dugnad skilting av frisbeebanen

4. juni 2016 kl. 10.00 var arbeidet i gang med å få på plass skiltingen på banen. Dagen er varm og varmere blir det når tungt arbeid skal gjøres. Alle var på plass med utstyr og rå muskelkraft til avtalt tid.
Hull ble gravd, fundament ble satt og skilter montert. En fantastisk innsatsvilje blant dugnadsgjengen.

Takk til:
Eskil Elness
Christian Nitter
Morten Bråthen
Daniel Tokerud
Svein Bjerke
Jonas Austli

Eskil graver hull til fundamentet hull 1

Arbeidet godt i gang Montering av opplysningsskilt

Morten og Eskil graver hull til teesign hull 1 Bilde tatt ved hull en og dugnadsgjengenOpplysningsskilt hull 1