Innmeldingssiden er for øyeblikket ute av funksjon

Kalvøya frisbeebane
Bildet er fra klubbmesterskapet høsten 2021.

Ønsker du å melde deg inn i Bærum Frisbeeklubb ber vi deg sende en epost til post@baerumfrisbeeklubb.no der du oppgir:
Fullt navn
Adresse
Type medlemskap
Telefonnummer
Fødselsdato (6 siffer)

Du er medlem når medlemskontingenten er betalt. Betaling kan skje til kontonr. 1503 19 30291.
Enkeltstående medlem (fra fylte 18 år) kr. 200,-
Familiemedlemskap (alle i familien) kr. 400,-

Du kan også betale med Vipps:

Enkeltstående medlem fra fylte 18 år kr. 205,- #556483.
Familiemedlemskap (alle i familien) kr. 405,- #11429.

Vi beklager ulempen dette medfører og takker for tålmodigheten.