Årsmøte

Jonas - Oslo Open - smal

Innkalling til årsmøte
i Bærum Frisbeeklubb

Tirsdag 5. mars 2013, kl. 19.00
Sted: JM, Leif Tronstads plass 7, Sandvika (vis a vis Bussholdeplass/Tog)

Agenda:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av dirigent og referent + 2 stk. til å underskrive protokoll.
4. Valg
5. Medlemskontingent
6. Eventuelt:
– Mandagsgolf på Frogner 2013
– Ballerud Open 2013
– Grasrotandel
– Bane på Gjønnes – status
– Økonomiske midler – planer og muligheter.
– Klubbens Visjoner
Eventuelle forslag på må være styret i hende innen 19. februar.

Gi beskjed om du/dere kommer pga. servering til Mona Bjerke, tlf. 934 58 444
(gjerne sms) eller mail: mona.irene.bjerke@gmail.com